Смокиня, Каваци, прокуратура,
сн. БГНЕС

Прокуратурата поиска от министерства да предприемат действия срещу нерегламентирано строителство на плажове

Прокуратурата поиска от МРРБ, МОСВ и министерството на туризма да предприемат необходимите действия във връзка с нерегламентираното строителство на плажовете „Смокиня-Север“ и „Каваци-Юг“.

От държавното обвинение са се самосезирали по публикации в медиите за разораване на пясъчните ивици на двата плажа.

На 12 април тази година Окръжната прокуратура в Бургас се самосезира след публикации в медиите относно разораване на пясъчна ивица на плаж „Смокиня“ в община Созопол. Бяха възложени проверки предотвратяването на нарушения и опазване на защитените обекти в защитените територии.

При проверките бяха установени административни нарушения, наложени бяха санкции и бе образувано досъдебно производство за извършено престъпление.

Въз основа на констатациите Окръжната прокуратура в Бургас чрез ВАП сезира МРРБ да прецизира законоустановени действия по реда на ЗУТ във връзка с констатираните и извършени нерегламентирани строителни дейности на територията на плажната ивица на морски плаж „Смокиня -север“ и „Каваци-юг“.

МРРБ пък трябва да предприеме действия по премахването на преместваеми обекти, реализирани по издадени разрешения за поставянето на преместваеми обекти, невлезли в законна сила, а МРРБ трябва да прецени дали са взети адекватни мерки, относими към изпълнение на задълженията, произтичащи от законовата регламентация относно преместваемите обекти. Трябва да се прецени спазени ли са нормите за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителната електрическа мрежа, касаещи преместваемите обекти на територията на морски плаж „Смокиня“, който попада под юрисдикцията на община Созопол.

Прокуратурата сезира МОСВ да прецизира законосъобразността на извършваните дейности на плажната ивица на морски плаж „Смокиня-север “ и „Каваци-юг“ в Созопол.

При посочените нарушения трябва срочно произнасяне от страна на МОСВ за наличието на хипотезите на Глава шеста от ЗЗТ – чл.78 и 79 и 81, както и по чл.155, ал.2 ЗООС – налични основания за даване на предписание за преустановяване на конкретни дейности, които увреждат територията на морските плажове „Смокиня-север “ и „Каваци-юг“, попадащи в границите на защитена зона.

Министерството на туризма трябва да прецизира одобряването на нова схема за поставянето на преместваеми обекти и съоръжения на територията на двата плажа. Ведомството трябва да проследи как се спазват договорите за концесия на морските плажове „Смокиня-север “ и „Каваци-юг“.

Информацията за предприетите действия, с които са ангажирани трите министерства, трябва да се обобщи в доклад и да се изпрати на Върховната административна прокуратура и Окръжната прокуратура  в Бургас до 23 юли тази година.

- реклама -