делфини

Прокуратурата нареди проверка заради мъртвите делфини по крайбрежието на Черно море

ВАП се самосезира по повод медийни публикации във връзка със зачестили случаи на масова смъртност на китоподобни на територията на българското Черноморие.

Касае се за множество открити мъртви тела на делфини от видовете „моткур“, „афала“ и „обикновен делфин“.

Бозайниците са защитени видове по смисъла Закона за биологичното разнообразие

Прокуратурата сезира Министерството на околната среда и водите с оглед статута му на оправомощен от закона орган да проверява и установява наличието на случаи на необичайна масова смъртност на китоподобни и да предприема действия по осъществяване на правомощията, визирани в Инструкция за взаимодействие при случаи на изхвърлени китоподбни по българското Черноморско крайбрежие.

От началото на годината са намерени 70 мъртви делфина

Целта на проверката е да бъдат установени всички случаи на масова смъртност на китоподобни на територията на българското Черноморие, както и причините, довели до това.

Според публикации в медиите, много от случаите са в следствие на специализиран улов на калкан от турски бракониери, които опъвали километрични мрежи навътре в морето, в които попадали бозайниците.

- реклама -