Бобокови
сн. Нумизматичен музей Русе

Прокуратурата нареди на културното министерство да провери античната колекция на братя Бобокови

Върховната административна прокуратура се самосезира и назначи проверка по Закона за културно наследство на колекция антични предмети, стопанисвани и изложени в  „Нумизматичен музей“ – Русе от фондация „Братя Бобокови“.

Проверката, която ще обхване и други антични предмети е свързана с изясняване на множество обстоятелства, свързани с произхода, начините на придобиване, идентифициране и регистриране на културните ценности.

Изпълнението на проверката е възложена на министъра на културата в качеството му на административен орган, осъществяващ контрол върху изпълнението на ЗКН и нормативните актове по прилагането му.

Музеят е частен и принадлежи на фондацията на двамата братя.

- реклама -