Борован нарушения прокуратура избори цена вода КЕВР Софийска вода НДК проверка газ решение цена директор столична здравноосигурителна каса Стоянова СГП, Борисов, запис експертиза

Прокуратурата иска отмяна на решението на КЕВР за повишаване на цената на водата в София

Върховна административна прокуратура протестира пред Административен съд София – град решението на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ от 29.03.2017г., с което се одобрява бизнес план за развитие на дейността на „Софийска вода“ АД като В и К оператор за регулаторен период 2017 г. – 2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени” и утвърждава, считано от 01.04.2017 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобрява цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 – 2021 г

Според ВАП решението е незаконосъобразно и е поискано неговата отмяна.

Според чл.13, ал.2, т.2 и ал.4 ЗРВКУ комисията регулира цените чрез норма на възвръщаемост, като определя целева норма на възвръщаемост при отчитане на специфичните условия във всеки В и К оператор, като взема предвид социалната поносимост на цената на В и К услугите, изискванията за бъдещи капиталови разходи и показателите за финансова стабилност.

Вместо КЕВР самостоятелно да определи норма на възвращаемост, комисията възприема директно величината 17% възвръщаемост на собствения капитал на „Софийска вода“ АД, определена с договор за концесия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община между Столична община и „Софийска вода“ АД.

Налице е противоречие на мотиви /по същество приравнено на липса на такива/, тъй като от една страна се приема, че е налице законов ред за определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, а от друга, този ред не се спазва с аргумент, че в договор е налице клауза, която „пречи“ на приложението на закона.

При издаване на акта е допуснато противоречие с целта на закона. С решението КЕВР не изпълнява задължението си по чл.5, ал.3 ЗРВКУ да регулира цените на В и К услугите, извършвани от „Софийска вода“ АД, а по същество е насочено към създаване на условия за изпълнение на договора за концесия между Столична община и „Софийска вода“ АД.

Припомняме ви, че вчера омбудсманът Мая Манолова и граждански организации внесоха иск в Административния съд срещу решението на КЕВР за повишаване на цената на природния газ.

Днес Председателят на КЕВР – Иван Иванов обяви, че жалбата на Мая Манолова е неоснователна.

Запознах се с мотивите. От друга страна в съответствие с българските закони очакваме съдът да се произнесе. Имаме пълно доверие в съда и в решенията, които той ще вземе”, посочи Иванов.

Запитан как ще коментира твърденията на Мая Манолова, че КЕВР работи в интерес на „Топлофикация-София”, Иванов заяви, че няма да ги коментира, защото не били верни.

 

- реклама -