плодове, зеленчуци, внос

Производителите на плодове и зеленчуци у нас: Очакваме спиране на нерегламентирания внос

Браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“ в България излязоха с декларация до Министъра на земеделието, храните и горите и Българската агенция по безопасност на храните.

В нея те настояват за спиране на нерегламентирания внос на плодове и зеленчуци.

Ето какво пише в документа

Години наред в България се внасят плодове и зеленчуци второ и трето качество, а се продават като първо в търговската мрежа. Това ощетява българския производител, който става неконкурентен на внесените нискокачествени стоки със съответно по-ниска цена. Търговците-вносители масово продават на едро и на дребно по-евтината стока с по-голям марж и печалба.

Вследствие на заповедта на директора на БАБХ за завишен контрол по границите на влизащите в страната плодове и зеленчуци, очакваме спиране на нерегламентирания внос.

Производителите на плодове и зеленчуци считаме, че засиленият контрол ще осигури продукти на трапезата на българското население, които по никакъв начин няма да застрашават неговото здраве в краткосрочен и дългосрочен план. Проверките на всяка партида за остатъчни пестициди ще гарантират, че българският потребител консумира здравословна храна.

Много често внесените нискокачествени плодове и зеленчуци водят със себе си нови болести и неприятели, които не са типични за нашата страна, а някои от тях са карантинни и борбата с тях е изключително трудна. Предприетите мерки също ще намалят разпространението на такива вредители и ще защитят българските производители от унищожаване на реколтата.

Вследствие на горепосочените факти подкрепяме изцяло предприетата инициатива и бихме искали тази заповед да стане постоянно действаща!

- реклама -