Николай Овчаров

Проф. Николай Овчаров: Надписи доказват категорично, че Кирилицата е българска

Надписи доказват категорично, че Кирилицата е българска. Това заяви археологът проф. Николай Овчаров.

„Напоследък отново се повдигна въпросът кой е създал кирилицата и дали 24 май трябва да стане Ден на българската писменост. Основните факти са известни отдавна – братята Кирил и Методий създават глаголицата въз основа на солунските български говори. След смъртта на Кирил и преследването на Методий във Велика Морава, техните ученици са приети от българския княз Борис-Михаил в Плиска и именно те създават азбуката, на която днес пишат българи, рузи, украинци, сърби, монголци и много други народи„, категоричен е известният ни археолог.

По нашите земи са открити най-ранните надписи, изпълнени на кирилица.

„Те са десетки, но няколко са точно датирани с години“, посочи проф. Овчаров.

По думите му най-ранният надпис на кирилица в света е открит в скалния манастир при Крепча, Поповско, като в него е отбелязана годината 6430 от Сътворението на света или 921 по нашето летоброене. Археологът допълни, че това показва, че текстът е изпълнен само няколко десетилетия след като е създадена кирилицата.

„Също от този район, вече от столицата на Първото българско царство Велики Преслав е надписът на Алцек от 931 г., врязан върху керамичен съд. Най-сетне от манастира при Черноглавци, Разградско, произхожда каменен надгробен надпис с дата 954/955 г. Т.е. тези три надписа, направени през първата половина на 10 век, са съвсем съвсем точно датирани.
Тези факти са с изключително важно значение. Като сравнение само ще кажа, че примерно другата държава, която си служи с кирилица, говоря за държава, защото примерно сърбите нямат държава през това време, Киевска Русия, която приема християнството в края на 10 век, най-ранните надписи кирилски там са чак след 988 г. Това са много важни аргументи, защото по този начин не може да се говори нещо друго, освен че надписите – кирилицата, и надписите, които се пишат на кирилица, се правят за първи път в България, т.е. езикът, на който те са правени, съвсем нормално е български или старобългарски„, отбеляза още проф. Николай Овчаров.

източник: Фокус

- реклама -