КНСБ минимална пенсия размер ДОО бюджет

Пенсиите още нагоре – колко ще стигне средният размер?

Пенсиите още нагоре – колко ще стигне средният размер? Средната пенсия от 1 юли да стане 788 лева и 10 стотинки, предвижда проектобюджетът на Държавното обществено

осигуряване за 2023 година.

Заедно с този на Националната здравноосигурителна каса той ще бъде обсъден във вторник на заседание на Комисията по осигурителни отношения към

Националния съвет за тристранно сътрудничество.

В проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023-а година е заложен средномесечен брой на пенсионерите два милиона и 26 000 души.

Общо разходите за всички видове пенсии

и добавки се планира да бъдат малко над 19 милиарда и сто милиона лева.  За 2023-а година са предвидени с 3 три милиарда и 657милиона лева или с 23,6 на сто повече

средства за пенсии спрямо бюджета за 2022-ра година.

Вече стана ясно, че се предвижда осъвременяване на пенсиите от 1-и юли по така нареченото швейцарско правило с 12 процента.

Според заложеното в проекта от

тази дата социалната пенсия за старост ще бъде 276 лева и 64 стотинки, минималната – 523 лева и 4 стотинки, а максималната запазва сегашното си ниво от 3400 лева.

Запазват се периодът на изплащане на обезщетението

за бременност и раждане на 410 дни и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до две годишна възраст на 710 лева.

Минималният дневен размер

на обезщетението за безработица остава 18,00 лв. и максималният дневен размер – 85,71 лв.

Проектобюджетът на Здравната каса

предвижда средствата за здравноосигурителни плащания да са в размер на малко над 6 милиарда 553 милиона лева, което е увеличение с 821 милиона спрямо бюджета за миналата година. Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска на 8 процента.

- реклама -