КЕВР цена природен газ

Природният газ поевтинява с повече от 7% от 1 октомври

Природният газ поевтинява с малко над 7% от 1 октомври.

Такова е окончателното решение на комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Цените на парното и топлата вода няма да се променят, тъй като мрежовите такси за топлофикациите ще се увеличат с 2,5-3%. Така крайните разходи на топлофикациите за газ ще паднат с до 4% и това по правило не води до корекция в цената на парното и топлата вода.

Цената на природния газ от 1.10.2017 г. ще бъде 343,22 лв./1000 куб. м. или 32.26 лв. на MWh, без ДДС и акциз. Предлаганата от енергийния регулатор цена на природния газ за ІV-то тримесечие на 2017 г. е със 7,29 % по-ниска от досегашната цена за ІІІ-то тримесечие на 2017 г. В цената на природния газ от 343,22 лв./1000 куб. м. не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители, по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

До Нова година корекция в цената на парното няма да има, ако няма извънредни събития, заради които природният газ да поскъпне драстично. Не се очаква корекция и по време на отоплителния сезон.

- реклама -