Румънско посолство, европредседателство приоритети представяне Гъла Захариева

Приоритетите на румънското европредседателство: надграждане на българското и австрийското

Многогодишната финансова рамка ще бъде водещ приоритет на нашето председателство.

Това заяви румънският посланик в България Н. Пр. Йон Гъля.

Пред ръководителите на дипломатическите мисии на държавите-членки на ЕС, Швейцария, Норвегия и Швеция, както и в присъствието на българския министър на външните работи Екатерина Захариева посланик Гъля очерта основните приоритети на Румъния по време на нейното председателство на Съвета на ЕС.

„Нашата програма се основава на убеждението, че всяка визия за бъдещето трябва да бъде изградена около основните принципи и ценности, които представляват основата на ЕС. Това е причината, поради която мото и централната тема на председателството ще бъде „Сближаване – обща европейска ценност“. Работната програма ще се основава на 4 приоритета“, подчерта посланик Гъля.

Той обясни, че първият приоритет може да бъде наречен Европа на конвергенцията, защото включва осигуряване на конвергенция и сближаване за равноправно развитие на всички граждани и държави -членки.

Вторият е по-безопасна Европа, защото голяма част от европейските държави са изправени пред редица нови предизвикателства в сферата на сигурността, а миграцията ще продължи да бъде интензивно дискутирана тема.

Трето: Европа – по-силен глобален актьор, чрез насърчаване на политиката на разширяване в Западните Балкани, чрез източното партньорство, подкрепа на Черноморския регион и засилването на глобалната роля на Европа. Четвърто: Европа на общите ценности. Това означава стимулиране на солидарността в ЕС чрез насърчаване на политики за борба с дискриминацията, насърчаване на равните възможности на мъжете и жените, както и увеличаването на участието на гражданите в европейските дебати“, поясни още посланик Гъля.

От своя страна вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева благодари за заявената готовност от страна на Румъния да надгради постигнатото по време на българското и австрийското председателство и пожела успех при осъществяването му.

„Самата аз разбирам колко тежък и предизвикателен е моментът за Европа и колко заети ще бъдете през следващите месеци, защото натискът и очакванията към това председателство, което е към края на мандата на настоящата комисия, наистина ще бъде огромен“, смята Захариева.

Тя припомни, че дебатът за многогодишната финансова рамка стартира по време на българското председателство, но предстои финалната и най-трудна фаза по постигане на съгласие. „Обща е целта – да бъде приета педи следващия Европейски парламент. Доста амбициозна цел, но съм убедена, че е за добро и румънското председателство ще направи всичко възможно това да се случи“, отбеляза още Захариева.

- реклама -