Европарламент

ЕП прие механизъм за отмяна на безвизовия режим с трети страни

Европейският парламент въвежда механизъм за временна отмяна на безвизовия режим на ЕС с трети страни.

Според новите правила бърза и лесна процедура ще връща визите за трети страни.

Това ще става при засилен миграционен натиск или заплаха за сигурността

„Успяхме да създадем един по-гъвкав и оперативен инструмент, като в същото време осигурихме спазването на човешките права и ключовата роля на Европейския парламент. Уверен съм, че след приемането на механизма за суспендиране Съветът ще сътрудничи изцяло за безпроблемното приемане на предложенията за предоставяне на безвизово пътуване на Грузия и Украйна. И двете страни отдавна изпълниха нужните критерии.“ Заяви докладчикът по предложението Агустин Диас де Мера от Испания.

Според новите правила режимът за безвизово пътуване за граждани на трети страни в ЕС може да бъде временно отменян. И така те отново да се нуждаят от визи. Това може да се случи в един или повече от следните случаи:

  • значително увеличение на броя граждани на съответната страна, на които е отказан достъп или които са останали нерегламентирано на територията на ЕС;
  • значително увеличение на броя на необоснованите молби за убежище;
  • влошаване на сътрудничеството за връщане на мигранти;
  • увеличаване на риска или непосредствените заплахи за обществените политики или вътрешната сигурност, свързани с граждани на съответната трета страна.

По време на периода на суспендиране Комисията и съответната трета страна трябва да се опитат да намерят решения на проблемите, които са довели до ситуацията.

Комисията също така ще трябва да наблюдава положението в страните с безвизов режим. Тя ще докладва веднъж в годината на Парламента и Съвета относно текущото изпълнение на условията за безвизово пътуване, включително по отношение на правата на човека.

Проектът за регламент все още трябва да бъде формално одобрен от Съвета. Той ще влезе в сила двадесет дни, след като бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС.

Механизмът за безвизово пътуване не важи за Великобритания и Ирландия.

- реклама -