При закрити врата: Депутатите изслушват шефовете на службите

При закрити врата: Депутатите изслушват шефовете на службите. Депутатите изслушат на закрито заседание годишните

доклади на Държавна агенция „Разузнаване“,

на Служба „Военно разузнаване“ и на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г., както и доклада на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в България през 2021 г.

Заседанието е при закрити врата,

тъй като докладите на службите са с ниво на класификация „секретно“, а този на ДКСИ – с ниво на класификация „поверително“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация, обясни председателстващият Росен Желязков.

Той припомни на депутатите да оставят лаптопи,

телефони и други комуникационни устройства извън пленарната зала. Публичността на актовете ще се осигури с публикуване в „Държавен вестник“, добави Желязков.

Преди това, за да се освободят залата и балконите от външни лица, даде прекъсване от 15 минути.

 

- реклама -