Президентското вето върху Закона за държавната собственост влиза в правната комисия

Радев НАТО съболезнования Русия корупция

Ветото на президента Румен Радев върху Закона за държавната собственост влиза в парламентарната Комисия по правни въпроси.

Върнатите за ново обсъждане текстове бяха приети окончателно в зала на 10 октомври. Президентът ги атакува с мотива, че с тях се създава възможност за скрита приватизация на дружества от забранителния списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Според мотивите на държавния глава е недопустимо правната уредба да се превръща от средство за защита в законодателни решения, които увреждат обществения интерес.

Въпреки заявката в мотивите към закона, че няма да се променя по същество досегашната концепция на законодателя, новите правила засягат основни елементи и принципи за правата на държавата в търговски дружества и за приватизацията.

„Общественият интерес изисква разпореждането с държавно или общинско имущество да се подчинява на ясни правила, които да го охраняват във всички случаи. Това се отнася с още по-голяма сила за правилата, по които се осъществява приватизацията на такова имущество“, пише Радев в мотивите си.