пътувания

През юли българите са пътували най-много до Чехия, Румъния и Испания

Тази година българите са пътували повече през юли. Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. или с 9.2% над регистрираните през юли 2015 година, съобщиха от НСИ.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Чешката република, Румъния, Испания, Обединеното кралство, Австрия и Италия. Същевременно намаляват пътуванията към Турция – със 17%, Украйна – с 16.3% и Руската федерация – с 9.1%.

Българите пътуват и повече на гости, обучение и спортни събития

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2016 г. формират пътуванията с други цели-гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия.

В сравнение с юли 2015 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с други цели – с 19.8%, и със служебна цел – с 13.0%, докато тези с цел почивка и екскурзия намаляват с 3.1%.

През юли 2016 г. с други цели са били 66.9% от пътуванията към Румъния и 61.9% – към Турция. Пътуванията със служебна цел към Руската федерация са 65.6%, а тези към Гърция и Испания с цел почивка и екскурзия са съответно 70.0 и 57.4% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

Повече европейци са посетили България

От общия брой чужденци, посетили България през юли 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 61.3%, или с 20.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” – с 9.6%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Норвегия – със 71.8%.

През юли 2016 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 58.3%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – 35.2%, и със служебна цел – 6.5%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 98.7% от всички посещения на граждани от Израел и 94.4% – от Руската федерация. Служебните пътувания са 44.2% от всички посещения на граждани от Испания и 43.3% – от Италия, а с други цели са 74.5% от посещенията на граждани от Турция и 72.9% – от Румъния.

- реклама -