През януари сме пътували най-много до Турция, Италия и Сърбия

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2020 г. са 423.1 хил. или с 5.1% над регистрираните през януари 2019 година, съобщиха от НСИ.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Турция – с 15.7%, Италия – с 11.1%, Сърбия – с 9.8%, Австрия – с 6.7%, Обединеното кралство – с 6.4%. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към Франция – с 6.9%, Испания – с 3.8%, Гърция – с 0.8%.

В сравнение с януари 2019 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 10.9%, „други“ – с 4.4%, и „служебна“ – с 0.8%.

През януари най-честите причини за пътувания са гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия – 48.0%.

Следват тези с цел почивка и екскурзия – 27.1%, и със служебна цел – 24.9%. През януари 2020 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към Турция – 87.3 хил., Гърция – 83.4 хил., Сърбия – 38.7 хил., Република Северна Македония – 28.2 хил., Румъния – 25.8 хил.

През януари 2020 г. посещенията на чужденци в България са 604.6 хил. или с 9.1% повече в сравнение с януари 2019 година.

От общия брой чужденци, посетили България през януари 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 45.7%, или с 3.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Италия – с 16.4%, Германия – с 16.1%, Румъния – с 15.1%, Полша – с 10.4%, Австрия – с 4.5%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Белгия – с 19.8%, Обединеното кралство – с 9.3%, Гърция – с 4.7%, и други.

- реклама -