бизнес БНБ, депозити, кредити, домакинства

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната заплата e била 1437 лева

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 437 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 4.7 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. е 1 442 лв., за ноември – 1 402 лв. и за декември – 1 468 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 13.7 на сто, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 11.6 на сто, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.8 на сто. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 11.6 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 22.4 на сто, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Държавно управление“ – по 18.5 на сто.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.1 на сто, а в частния – с 8.1 на сто.

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. намаляват с 20.8 хил., или с 0.9 на сто, спрямо края на септември 2020 г., като достигат 2.23 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 14.2 на сто. Най-голямо увеличение на наетите е регистрирано в дейностите „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1 на сто, и „Образование“ – с 0.8 на сто.

В края на декември 2020 г. в сравнение с края на декември 2019 г. наетите намаляват с 60.3 хил., или с 2.6 на сто. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 25.9 хил., „Преработваща промишленост“ – с 22.4 хил., а най-голямо увеличение – в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 6.3 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.2 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 24.7 на сто, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.5 на сто.

- реклама -