През 2022 г: Лек ръст в обажданията на телефона за закрила на детето

През 2022 г: Лек ръст в обажданията на телефона за закрила на детето. Преобладаващите сигнали са за физически и психически тормоз.

Точно 28 400 са

обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето пред 2022 г. Това е с малко над 3% повече в сравнение с предходната 2021 г. Преобладаващите сигнали са за физически и психически тормоз над дете.

Проведените консултации са

7700, като повече от половината са с деца. Запазва се тенденцията за търсене и получаване на съвети и подкрепа по отношение на общуването – както с техни връстници, така и с възрастните, които се грижат за тях.

Децата, които най-често звънят на този телефон са на възраст между 14 и 17 години. Те най-често търсят човек с когото да поговорят за проблемите си.

Експертите констатират също така,

че подрастващите напоследък са по-разговорливи – за изминалата година се наблюдава спад с 35% на т.нар. мълчаливи обаждания.

„Изключително важно е всички да разберем, че децата имат потребност да споделят и да бъдат изслушани“, обяснява д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.

През 2022 г. обажданията от майки

на деца са се увеличили с почти 28%, докато тези от бащи – са намалели с около 5%. Положителна е тенденцията за драстично увеличение на обажданията от други институции. Експертите отчитат нарастване с 54% от странна медицинския персонал, 62% от педагози

и 84% от структурите на МВР.

През 2022 г. на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето са постъпили 25 обаждания, свързани със суицидни мисли на деца – 4 от тях са през месец декември.

- реклама -