КЕВР, членове, жребий, прекратяване мандат цена ток парно газ енергийна борса проверка КЕВР, цена, парно, топла вода,

Прекратиха чрез жребий мандата на четирима членове на КЕВР

Чрез жребий бяха прекратени мандатите на четирима членове на КЕВР- Александър Йорданов, Георги Златев, Валентин Петков и Ремзи Осман.

Жребият за обновяване на състава на КЕВР бе изтеглен по време на заседание на Комисията по енергетика и определи да бъдат прекратени мандатите на четирима от общо 8-членния състав на регулатора, без председателя.

Двама от новите членове ще бъдат със стаж в областта на енергетиката, един в областта на водоснабдяването и канализацията и един член ще бъде между членовете с юридически стаж, и стаж в областта на икономиката.

Владко Владимиров, Димитър Кочков, Евгения Харитонова и Светла Тодорова остават членове на КЕВР.

Предложения за нови членове на КЕВР могат да се правят от народни представители или от парламентарни групи до 17 април 2018 г.

След това ще бъде извършена предварителна проверка от комисията по досиетата и изслушване на кандидатите в парламентарната комисия по енергетика.

Гласуването за членове на КЕВР ще се извърши явно, като за избран ще се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители в пленарна зала.

- реклама -