Преизчисляват пенсиите от Коледа, минималната се вдига на 370 лв.

Минималната пенсия се увеличава от 300 на 370 лева, а максималната – от 1440 на 1500 лева от 25-и декември, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Оттам припомниха, че от тази дата влизат в сила важни промени в пенсионното законодателство, според които размерът на трудовите пенсии ще се изчислява с по-висока тежест на осигурителния стаж.

С оглед равнопоставеност на пенсионерите, считано от 25 декември 2021 г. НОИ ще преизчисли служебно над 2 000 000 трудови пенсии и добавки (в т.ч. пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидни пенсии, наследствени пенсии и вдовишки добавки), отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г., включително, като при това преизчисляване ще бъде приложена по-високата тежест за всяка година и месец осигурителен стаж без превръщане.

Преизчисляването на пенсиите ще се извърши, без да се променя доходът, от който е изчислена всяка една от тях, след което размерът ѝ ще се осъвремени, преизчисли и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 24 декември 2021 г. включително, предава БНР.

Преизчисляването ще се извърши само ако това е по-благоприятно за пенсионера. В противен случай ще се запази размерът на пенсията, получаван до датата на преизчисляването.

С предстоящите промени пенсионерите, които получават минимален размер на съответния вид пенсия ще достигнат 1 044 000 при 892 000 към настоящия момент, посочват от НОИ.

- реклама -