мръсен въздух ученици предупреждение

Предупреждение за опасно мръсен въздух в София

Безветрието и студеният въздух са причина над София отново да има завишено съдържание на прахови частици във въздуха.

Метеоролозите от НИМХ предупреждават за критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми. В тази връзка образователният министър Красимир Вълчев издаде заповед, с която заявява, че на 20 и 21 декември директорите на институциите от системата на предучилищното и училищното образование в София трябва да предприемат действия за намаляване на риска от вредните последици за здравето на децата и учениците.

Директорите на детските градини и училищата незабавно трябва да уведомят родителите на децата и учениците чрез интернет страниците на детските градини или на училищата, или по друг начин за очакваните прогнозни критични стойности на емисиите във въздуха, препоръчва министърът.

По преценка на родителя децата от задължителното предучилищно образование и учениците, които страдат от доказани белодробни заболявания, може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини.

Защо предупреждението идва едва днес не е ясно.

- реклама -