Работници

Предупреждение: работодателите да защитят работниците от жегите

Създадена е организация за осъществяване на контрол както в извънработно време, така и в събота, и неделя.

Строителството е един от най-рисковите сектори по отношение на трудовия травматизъм. Затова и в него се планира засилен контрол през лятото от всички териториални дирекции.

При проверките ще се следи за:

  • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,
  • за работа без трудов договор,
  •  за нарушения, свързани с работното време.

Според резултатите от досегашните проверки на  ГИТ, в строителството най-често се допуска неподходящо обезопасяване или пълната липса на такова на отворите на строителните и конструктивните елементи, на изкопите, на мостчетата за преминаване, на площадките за складиране на материали и т.н.

Това засилва риска от падане от високо или от удар от падащи предмети.

Не се осигуряват подходящи лични предпазни средства или не се използват. Не е организиран редът и чистотата, както и складирането на строителните отпадъци на обекта, което е предпоставка за спъване, подхлъзване и падане. Допуска се разполагането на земна маса, строителни материали, съоръжения и др., както и движението на строителни машини, в опасна близост до ръбовете на изкопите, което създава риск от свличане на земни маси. Не се обезопасяват кабелите за захранване на временните ел. уредби, което може да доведе до нарушаване на изолацията им или до спъване и падане.

- реклама -