Председателят на ИСС Зорница Русинова представи на форум в Париж приоритетите на Съвета до 2025 г.

Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет /ИСС/, представи пред европейските си колеги Стратегическите приоритети на Съвета за периода 2021-2025 г. Тя сподели постигнатите резултати през настоящата година и подчерта ролята на Съвета във формирането на държавната политика, особено във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ и с предприемането на мерки спрямо последиците от Ковид 19, съобщиха от ИСС.
Русинова е подчертала, че беше важно в НПВУ да се заложи на „технологичния трансфер“, който е ключова предпоставка за равномерното икономическо и социално възстановяване в Европа. Тя е изтъкнала, че по този начин ще се стимулира конвергенция с дигитализацията, зеления преход и кохезията.


Председателят на ИСС е представила и заключенията от проведения Младежки форум #БъдиЕвропа на 22 октомври в София, част от инициативите, свързани с Конференцията за Бъдещето на Европа. Като част от програмата на Годишната среща е било представянето на френската инициатива за съвместен проект с европейските Икономически и социални съвети по линия на програмата Еразъм+ с фокус върху младите хора и обмен на опит между европейските колеги. Българският ИСС подкрепи предложението.
Акцент от Годишната среща е било и представянето на проект на заключения, насочени към европейските политики по бъдещето на Европа. Членовете на мрежата на икономическите и социалните съвети и сродни институции са се обединили и са подкрепили текста, представен от ЕИСК и френския Съвет.


Наред с официалната програма Русинова е имала двустранни срещи със своите колеги председатели на Съвети от Франция, Гърция, Полша и Румъния, с председателя на ЕИСК Криста Швенг, както и с главните секретари на Испания, Люксембург и ЕИСК.
В Годишната среща на председателите и главните секретари на икономическите и социалните съвети са участвали представители от 13 държави членки.

- реклама -