Предложение: Преизчисляват пенсиите от 1 юли

Пенсиите, отпуснати до 24 декември 2021 година да се преизчислят от 1 юли 2023 г. с 1,35 за всяка година осигурителен стаж,

предвижда проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, който ще се обсъжда на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 30 май, информира БНР.

Проектът е внесен от депутати от „БСП за България“.

Социалните партньори ще обсъждат и друго предложение на БСП –  обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да е обвързано с минималната работна заплата, което в момента е 710 лв.

В мотивите си от БСП посочват, че правят предложение за преизчисляване на пенсиите с 1,35 процента за всяка година стаж с аргумента, че така ще се възстанови равнопоставеността между осигурените лица.

Сега пенсиите, отпуснати през различните години са с различни коефициенти на „тежест“ на осигурителния стаж.

В проекта има още едно предложение – пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 година, да се преизчислят от 1 юли 2023 г., като индивидуалният коефициент на всеки пенсионер се умножи по средномесечния осигурителен доход за 2021 година.

Аргументът е, че средният осигурителен доход е различен през годините, и затова размерът на старите и новите пенсии често чувствително се различава.

За да се намалят тези различия, се налага периодично преизчисляване на старите пенсии с актуален среден осигурителен доход.

Последно такова преизчисляване беше направено през 2008 година с дохода за 2007 г..

В дневния ред на тристранката е включен и проект на БСП за промени в Кодекса на труда за определяне на минималната работна заплата от 1 юли 2023 година в диапазона 850-890 лева.

Социалните партньори ще обсъдят и проект на правителството за двойно увеличение на броя на сега съществуващите 70 ТЕЛК в страната.

 

- реклама -