Предложение: Празни жилища да се ползват срещу нисък наем

Необитаемият жилищен фонд в страната може да се използва за решаване на проблемите на хората с жилищни нужди.

Това каза в интервю за БТА Минчо Бенов, национален директор на „Хабитат България“.

Според организацията, има голям резерв и възможност за търсене на решения в необитаемия жилищен фонд.

Бенов даде пример с модела на т.нар. социални наеми, където основен наемател се явява агенция, в която участва и общината, или публична институция, която може да гарантира стопанисването на имотите.

Този основен наемател ще отдава на субсидирани цени тези имоти под наем на хора с жилищни нужди.

Така собствениците ще могат да бъдат сигурни, че имотът им се стопанисва. Такива модели, по думите му, има в много европейски страни, които могат да бъдат взаимствани.

Такова предложение, според Минчо Бенов, се прави за пръв път в България.

Статистиката от преброяването през 2011 година сочи, че в София 24 на сто от жилищата са необитаеми, 26 процента са за Пловдив,

за Варна са 30 процента, в т.ч. и хотели, и ваканционни жилища, които не се обитават целогодишно.

Общините нямат много инструменти самостоятелно да решават проблемите, смята той.

Техните отговорности и възможности за провеждане на каквато и да било политика в момента са свързани основно с управлението на общинския жилищен фонд,

който общо за страната, е доста малък.

Според преброяването от 2011 година, фондът е 2,4 процента. По думите му възможно е резултатите от последното преброяване да покажат, че се е свил още повече.

Препоръките на организацията са свързани с по-оптимално управление на този фонд, т.е. той да не се продава, наемите да обезпечават неговата адекватна поддръжка.

За общините трябва да се създаде законова възможност и да се осигури финансиране за обновяване на тези квартали – гета, и обезпечаването им с инфраструктура, каза директорът на „Хабитат“.

За целта в тези квартали трябва да се направи подробно кадастрално заснемане сграда по сграда,

да се направи оценка кои от съществуващите жилища отговарят на минимални изисквания за сигурност, конструктивна устойчивост и т.н., за да бъдат те узаконени.

Тези, които не отговарят на никакви изисквания, трябва да бъдат премахнати, а на хората да се осигури възможност за настаняване, при условие, че това е единственото им жилище.

Според Бенов, незаконните жилища в страната са стотици хиляди.

- реклама -