Предлагат всеки имот да има табелка с адреса

Предлагат всеки имот да има табелка с адреса.

Върху недвижими имоти по линия на застрояване или върху оградата задължително да се поставя табелка с адреса на имота, предвиждат промени в Закона за устройство на територията, внесени в парламента.

Табелка с името и номера на улица, булевард или площад трябва да има най-малко на всеки ъглов недвижим имот в съответния квартал. В градовете, които са общински центрове, имената се изписват задължително на английски и на български.

Табелка с номера на блока пък трябва да има на единия или на двата ъгъла на блока, както и буква на всеки вход до или над входната врата.

Поставянето на табелките да бъде задължение на кметовете, а за новите сгради на инвеститорите. Тези знаци трябва да са еднотипни, пише още в законопроекта.

За целта по бюджетите на общините трябва да се предвидят нужните средства. Според вносителя – депутата Радомир Чолаков от ГЕРБ, в огромна част от България липсват обозначителни табели с имената на улиците и булевардите, както и табели с адреси на сградите и поземлените имоти.

Според него, въпреки че има разписано изискване за номериране на сградите, то е оставено на самотек.

Източник: Pariteni.bg.

- реклама -