Предлагат промени в психотестовете за шофьори

Предлагат промени в психотестовете за шофьори. Производителите на превозни средства ще предоставят на ИА „Автомобилна администрация“ техническата информация.

Изискванията за психологическа годност да се

прилагат само за водачи, които са извършили тежки нарушения, довели до отнемане на книжката, за кандидатите за т категории С1, С, D1 или D и за тези, които искат да карат такси.

Това предвиждат промени в Закона за движението

по пътищата, качени за обществено обсъждане.

Такъв тест ще е задължителен и за председателите на изпитни комисии за придобиване на правоспособност за управление на МПС,

преди да бъдат определени за първи път.

В сега действащия закон водачите, извършващи обществен превоз, трябва да притежават валиден документ за психологическа годност, който се подновява на различни периоди – между една и три години,

в зависимост от възрастта на водача.

„През последните няколко години непрекъснато постъпват предложения от браншовите организации

в областта на автомобилния транспорт

с предложения за отмяна на това изискване. Статистиката показва, че за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са

регистрирани 72 077 психологически изследвания

на 70 797 водачи на територията на цялата страна.

Общият брой лица, на които през 2021 г. не е издадено удостоверение за психологическа годност е 73, което представлява 0,1 % от подложените през 2021 г. на психологическо изследване 70 797 броя водачи“, пише в мотивите към законопроекта.

Според авторите му действащото изискване за

периодично изследване за психологическа годност на водачите, извършващи обществен превоз, представлява допълнителна административна тежест без да води до значително повишаване на пътната безопасност

и в тази връзка се предлага неговото отпадане.

Друга промяна предвижда за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория D, кандидатът да притежава правоспособност за управление на МПС от категория В със съответния стаж. Сега се изисква

те да притежават и правоспособност от категория С.

Предлага се още производителите на превозни средства задължително да предоставят на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ техническата информация, необходима за извършване на прегледа за проверка на техническата изправност на автомобила. Как това ще става ще бъде разписано в наредба.

- реклама -