горива, гориво, криза, Великобритания, военни

Предлагат промени в бензина и дизела

Увеличава се биодобавката в горивата, предвиждат промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесен в Народното събрание от Министерски съвет.

Целта е да се постигне най-малко 1 на сто и 3,5 на сто дял на биогоривата от ново поколение в крайното потребление в транспорта съответно през 2025 г. и през 2030 г.

Така от 1 септември догодина се увеличава биогоривото от ново поколение от суровини тип А в горивата за дизелови двигатели.

От 1 март 2025 г. пък това увеличение ще важи и за горивата за бензиновите двигатели.

Целта на законопроекта е да се транспонира в нашето законодателство Директивата на ЕС за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Целта й е през 2030 г. всички страни членки на ЕС да постигнат 32% дял на енергията от ВИ в брутното потребление.

Срокът за хармонизиране на нашето законодателство е изтекъл още на 30 юни 2021 г., затова и ЕК стартира процедура за нарушение, пише  в мотивите към законопроекта.

В него е предвидено да се създадат звена за контакт, които да улесняват целия административен процес по кандидатстване и издаване на разрешение за инвестиция за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, като такива звена ще бъдат общините.

Улеснява се процедурата по присъединяване на инсталирани ВЕИ мощности до 1 мегават, като са намалени сроковете за извършване на проучване и издаване на становище.

Въвежда се максимален срок от 6 месеца от датата на заявлението,

в който съответният оператор на електрическа мрежа трябва да направи изпитвания за доказване за завършването на енергийния обект.

КЕВР ще следи дали се спазват процедурите и сроковете по присъединяване на производители на ток от възобновяеми източници.

Законопроектът предвижда да отпадне подпомагането на енергийни обекти за производство на ток от ВИ, чиято електроенергия се изкупува по преференциални цени и с дългосрочни договори.

Според вносителите от Министерски съвет това е държавна помощ и продължителността на мярката  е изтекла на 31 декември 2021 г.

- реклама -