Предлагат премахване на адвокатската тайна

Подготвят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Ще докладват на Агенцията по вписванията кой е действителният собственик на фирми.

Адвокатската тайна реално ще бъда премахната.

Адвокат Людмил Рангелов заяви, че отпадането на адвокатската тайна в определени хипотези е изключително тежък удар върху фундаментите на адвокатската професия.

„Това е един хилядолетен институт.

Адвокатската тайна дава смисъла и престижа на професията.

Спазването ѝ е неотменимо изискване за изграждане на доверие с клиента.

Съобщенията между адвокат и клиент са неприкосновени. Според мен в МФ има объркване заради текучеството на хората, които се занимават с тази проблематика“, коментира той.

По думите му Законът за мерките срещу изпирането на пари е променян 14 пъти в рамките на 5 години.

„Един нестабилен и краткотраен парламент не бива да се занимава с конституционна реформа“, подчерта Рангелов.

Димитър Марковски смята, че премахването на адвокатската тайна е поредният безумен опит да се посегне на нещо фундаментално.

„Не бива никоя политическа система да посяга на нещо конституционно закрепено.

Цели се пряко нарушаване на действащ текст от Конституцията и поне още два текста от Закона за адвокатурата.

Няма как един адвокат да бъде принуден да докладва това, което един клиент му е споделил и доверил. Не може това да е обществено оправдано действие“, заяви той.

Според него за да има съдебна реформа трябва да се извади политическият елемент от съдебната власт. „Във ВСС има недопустимо смесване на политическа и съдебна власт.

Това са органи, които трябва да бъдат надзиравани и реформирани от хора, които са вътре в системата, не от политици“, категоричен е Марковски.

- реклама -