Предлагат отмяна на трудовата книжка

Промени в Кодекса на труда, внесени от депутати в Народното събрание, предвиждат замяната на трудовата книжка с електронен регистър на заетостта, който да се поддържа от Националната агенция по приходите.

В него ще се вписват всички данни от трудовата книжка, а служителите ще имат пълен достъп до трудовото си досие, пише в мотивите към законопроекта.

„Трудовата книжка не може да бъде напълно отменена, тъй като има данни, които не се съхраняват другаде, например за това са запорите“, уточняват депутатите.

Според предложението работодателите могат да автоматизират вътрешни процеси чрез системи за управление на човешките ресурси, като автоматично изпращат данни чрез програмните си интерфейси на регистъра.

В преходния период, след изграждане на регистъра, се предвижда работодателите да сканират и изпращат трудовите книжки на служителите си до НАП, която да организира въвеждането им в структуриран вид.

Първоначално регистърът на заетостта ще се попълва на база наличните данни в базите на НОИ,  пише още проектозакона. В този период работодателите вписват данните в регистъра, а не в трудовата книжка.

- реклама -