Предлагат да не спират тока на енергийно бедни домакинства

Енергийните предприятия да предвидят процедури за непрекъсване на тока на уязвими клиенти при определени условия. 

Това предлагат от WWF България относно промените в Закона за енергетиката, които бяхя приети на първо четене.

В закона за пръв път се поставя дефиниция на енергийна бедност.

За съжаление, начинът, по който е поставена дефиницията, като изолирана и без връзка с останалите участници в енергийния пазар, създава проблеми от нов тип, се посочва в становището.

Според организацията се къса връзката между енергийно бедните домакинства и уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия. 

Създадени са условия, в които енергийно бедните ще получават наравно компенсация с всички останали домакинства с по-високи доходи в размер на 80% от направения разход на енергия.

Това означава, че най-голям размер на компенсации ще получават тези домакинства с най-високо потребление, докато уязвимите ще са изложени на риск,

в случай на резки промени в цените без специална социална защита.

От WWF България предлагат да се направи изрично уточнение в закона,

че уязвим клиент е битов клиент, в чийто обект, снабдяван с електрическа енергия живеят и членове на енергийно бедни домакинства.

Друго предложение е да се създаде специален фонд за компенсиране на такива потребители или компонент във фон „Сигурност на електроенергийната система“.

В момента компетентен орган за управление на Информационната система за домакинствата,

касаеща енергийно бедните, е зададено Министерството на труда и социалната политика.

В член 38д са посочени всички останали министерства. Липсата на един компетентен орган, който да координира, е сериозен проблем, пише още в становището.

- реклама -