Преди избора на гирлянди прочетете тези съвети

От Държавната агенция за метрологичен и технически надзор дават някои полезни съвети за потребителите при избора и използването на електрически гирлянди.

Върху продукта производителят трябва да е нанесъл трайно маркировка за съответствие – СЕ. С нея той удостоверява, че е произвел продукта съгласно европейските изисквания за безопасност. Допустимо е тя да се нанесе върху стикер, прикрепен на самата гирлянда, както на опаковката и в придружаващите документи.

Върху гирлянда или върху стикер на него е необходимо да са нанесени основните електрически характеристики, като напрежение, мощност или ток, честота на електрическата мрежа, брой лампи. За гирляндите, които се използват на открито, производителят трябва да е обявил и степен на защита от твърди частици и влага (IP защита) – минимална препоръчителна защита IP44.

Върху продукта или опаковката е необходимо да е обозначено името на производителя/вносителя и неговия адрес.

Всеки гирлянд трябва да се придружава от инструкция за употреба на български език, съставена от производителя

За украса на открито да се използват само гирлянди, които са предназначени за това. Предназначението за използване на открито трябва да е обявено от производителя върху стикер.

Преди използване е необходимо потребителите да се запознаят подробно с инструкцията за употреба и експлоатация на гирляндите. По време на експлоатация трябва да се спазват стриктно посочените в инструкцията изисквания.

При гирлянди със сменяеми лампи замяната трябва да става с лампи от същия тип като тези, с които е доставена гирляндата или с тип, определен от производителя.

- реклама -