Празник е! Вижте кого почита църквата днес

Празник е! Вижте кого почита църквата днес – на 2 март Православната църква почита паметта на свещеномъченик Теодот, Киринийски епископ. Той бил родом от област Галатия в Мала Азия.

В края на III век отишъл на остров Кипър

да проповядва вярата в Христос. Неговите думи и добродетелният му живот силно въздействали на езичниците на острова. Мнозина от тях повярвали и се покръстили в името на Господ Иисус.

Постепенно се събрала голяма християнска общност и в град Кириния на северния бряг на Кипър избрали Теодот за епископ.

Той много години успешно ръководил църквата.

Но източният император Лициний, който заедно с Константин Велики подписал Миланския едикт за свобода на християнството, после се отметнал и продължил да преследва християните. Затова управителят на Кипър Савин заповядал да повикат Теодот на съд според старите изисквания. Епископът узнал за заповедта му, не дочакал пратените войници и сам се явил при Савин.

Той се опитал да го убеди да се отрече от

вярата си, но епископът бил непреклонен.

Започнали да го изтезават, прилагали различни мъчения, които Теодот търпеливо понасял. След това го отвели окървавен в тъмницата. Подир няколко дни управителят отново го повикал и се опитал да го убеди да се откаже от Христос. Епископът обаче продължавал спокойно да понася мъченията. Без да обръща внимание на собствените си страдания,

той молел Бог да дарува мир на Църквата

и търпение на гонените християни. Мнозина от присъстващите езичници, като видели неговата твърдост, проумели силата на истинския Бог.

Накрая управителят заповядал да отведат Теодот в тъмницата и го държал дълго там.

Вярващи го посещавали в килията и той ги наставлявал да живеят достойно за званието християни. Скоро след това император Константин победил Лициний и заповядал да се прекрати гонението. Затворените в тъмници християни били освободени. Свети Теодот живял още две години като Киринийски епископ и се упокоил в мир в около 326 г.

- реклама -