Правят регистър на педофилите у нас, вече може да им се отказва работа с деца

Правят регистър на педофилите у нас, вече може да им се отказва работа с деца. Депутатите приеха създаване и на Национален съвет за защита от домашно насилие, който ще води списък на насилниците и статистика на случаите.

Работодателите вече ще имат право

да отказват да наемат на длъжности, свързани с работа с деца, осъждани за педофилия. Справки за това те ще могат да правят в Националния регистър за случаите на педофилия. Той ще бъде създаден от Министерството на вътрешните работи и

трябва да заработи до 12 месеца.

Това са част от промените, които Народното събрание прие при отварянето на Закона за защита от домашното насилие в края на юли. А във вторник, когато управляващите решиха да си прекъснат ваканцията и да отворят наново закона заради мъчителя на момичето от Стара Загора, промените бяха публикувани и в “Държавен вестник”. Общественият гняв заради упражнения садизъм срещу Дебора обаче постави фокуса върху промените,

свързани с домашно насилие.

Създаване на Национална информационна система за превенция и защита от педофилия гласува парламентът. Част от нея ще е регистърът на осъдените. Той ще обхваща случаите, извършени на територията на страната, както и престъпленията, извършени срещу българи в чужбина, които са потърсили помощ.

Вътре ще са описани актовете

на сексуално посегателство срещу малолетни и непълнолетни, по които има постановени присъди, данни за извършителите, видът престъпление и неговата продължителност, както и последиците за жертвата.

В списъка ще влизат и чужденци,

които са с трайно пребиваване у нас, но са били съдени за сексуални посегателства в други държави. Достъп до списъка ще имат само държавни и общински институции, както и съдилищата.

Работодателите ще са задължени да изискват чрез МВР справки от регистъра, преди да наемат нови служители за работа с деца. Те ще са безплатни, а ако излезе, че кандидатът за мястото е осъждан, това ще е основание

за отказ да бъде нает на работа.

Депутатите решиха още да създадат и Национален съвет за превенция и защита на домашното насилие, който ще е към Министерския съвет. Той ще определя държавните политики, ще поддържа регистър на случаите с информация за насилниците и ще прави пълна статистика, каквато до момента у нас няма.

Прие се и една важна нова дефиниция

– че насилието може да се извършва както чрез действие, така и с бездействие

Става въпрос за хора, на които са поверени грижите за техен близък, който поради възраст или заболяване не може да се справя сам. Когато обаче те не му помагат да се справя, това може да се счита за насилие чрез бездействие.

В случаите на домашно насилие,

ако жертвата поиска закрила, държавните и общинските органи, лечебните заведения и юристите, които се занимават с превенция и защита от домашно насилие, вече

ще са длъжни до 24 часа да

предадат молбата до районния съд

На извършителите на домашно насилие ще бъде забранено да установяват контакт с жертвата си, включително и по телефон, чрез електронни съобщения или по имейл за срок, определен от съда.

Предвидени са и специализирани програми и за двете страни – насилниците ще бъдат задължени да посещават програми за справяне с гнева и агресията, а жертвите и децата им, ако имат такива, ще бъдат насочвани

към специализирани услуги за защита,

помощ и подкрепа, както и към програми за възстановяване. Ако двамата имат общо дете, съдът може да постанови срещите между извършителя и детето да стават само в защитена среда.

Три пленарни заседания отне на депутатите приемането на промените. Свои проекти бяха внесли всички парламентарни групи с изключение на ДПС.

- реклама -