поледиците

Правят „Пирогов“ енергийно ефективна болница с близо 7 млн. лв.

Правителството одобри доклада относно подписването на Анекс №3 към Меморандум между Министерство на икономиката и енергетиката и ЧЕЗ А.С, подписан на 4 май 2006 г., във връзка с удължаването на срока на договора. Това ще даде възможност за безпроблемно изпълнение на проекта за въвеждане на енергийните мерки в УМБАЛСМ „Пирогов“. В изпълнение на подписания Меморандум на 20.11.2019 г. е сключен договор между „ЧЕЗ Бългериан Инвестмънтс“ Б.В. и УМБАЛСМ „Пирогов“ за финансиране на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, модернизация, ремонт на сградния фонд и закупуване на енергоспестяваща апаратура и оборудване в УМБАЛСМ „Пирогов“ в размер на 6 721 800 евро.

Проектът включва следните дейности: подмяна и възстановяване на осветителната система, подмяна на дограми по фасади, термоизолация, системи за отопление и вентилация, асансьори, топломери и свързаните с това работи. Проект Пирогов е утвърден като енергийно ефективен проект, представляващ основание за издаване на удостоверения за енергийни спестявания от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

- реклама -