Правят анализ на пенсионната система

До юни 2024 г. е срокът за изготвяне на анализ на системата за задължителното пенсионно осигуряване.

С анализа се идентифицират съществуващите проблеми в системата и той ще съдържа предложения за подобряването ѝ.

Това посочват от Министерството на труда и социалната политика (МСТП) в писмен отговор на запитване на БТА относно преразглеждането на категориите труд.

Анализът ще бъде направен във връзка с изпълнение на приоритетите за подобряване на пенсионната система съгласно мярка 8.2.1.1. от Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 – декември 2024 година.
„Одобрен от Министерския съвет и внесен в Народното събрание нов Закон за насърчаване на заетостта с цел повишаване на качеството на трудовите ресурси и постигане на зеления и дигитален преход в България“,

гласи мярката от публикуваната на сайта на Министерския съвет управленска програма.

През юли социалният министър Иванка Шалапатова имаше срещи със синдикалните и работодателски организации, на които беше обсъдена темата за необходимостта от анализ на състоянието на пенсионната система, в това число и финансовата ѝ стабилност.

Относно категорията на труд

В отговор на въпрос за действията относно отправеното от Министерството на здравеопазването (МЗ) предложение за промяна на категорията труд за работещите в центровете за спешна помощ,

от МТСП посочват,

че към тях е била отправена покана за определяне на представители, които да участват в междуведомствена работна група, сформирана от МЗ.

Такива представители са били определени от социалното министерство,

но до момента междуведомствената работна група не е заседавала.
На брифинг в МЗ в понеделник здравният министър проф. Христо Хинков коментира темата.

Попитан дали е възможна промяна в категорията на труд за работещите в центровете за спешна помощ, той каза,

че проблемът е сериозен и изисква отношение на тристранния съвет.

В момента работещите в центровете за спешна медицинска помощ са трета категория труд. Те настояват категорията им да се промени и да стане първа.

- реклама -