Право на ремонт: ЕС въведе нови правила за уредите с изтекла гаранция

Право на ремонт: ЕС въведе нови правила за уредите с изтекла гаранция. Европейският парламент прие директивата за „правото на ремонт“ за потребителите. То ще направи възможно ремонта на стоки и след законовия гаранционен период.

Освен правната гаранция

потребителите ще могат да поискат ремонт за продукти, които технически подлежат на ремонт

съгласно законодателството на ЕС (като перални машини, прахосмукачки и смартфони). За разлика от гаранционния този ремонт ще е платен, но производителите ще трябва да поддържат или да осигурят сервизна мрежа и налични резервни части и информация за поддръжка.

Законодателството, което е част от екополитиката на ЕС, целяща по-малко разходване на ресурси, трябва да улесни потребителите да търсят ремонт вместо замяна, като направи

достъпа до ремонтни услуги по-лесен, по-бърз, прозрачен и по-привлекателен,

съобщи белгийското председателство на Съвета на ЕС, което довърши преговорите от името на страните членки.

Задължението за предоставяне на възможност за ремонт се вменява на производителите на електроуреди, а потребителите запазват правото си да избират ремонт или замяна на повредена в рамките на гаранционния срок стока.

Директивата ще обхване

пералните и съдомиялните машини, хладилниците и прахосмукачките, както и мобилните телефони.

Директивата ще въведе европейски формуляр за ремонт. Той ще бъде еднакъв във всички държави. Очаква се да съдържа подробности за времето за завършване на работите, като максималният срок ще е 30 дни, цени и описание на частите за смяна.

Списък на сервизите ще бъде публикуван на общ европейски портал,

на който ще има адреси на продавачи на обновени стоки, купувачи на дефектни артикули и алтернативни на сервизите услуги като кафенетата за ремонт.

Клиентите, които изберат ремонт пред замяна на повредения уред, ще получат удължена с 12 месеца гаранция спрямо оригиналния срок на гаранцията.

Договореният текст изисква от

производителите да извършват ремонтите в разумен срок

и, освен ако услугата не се предоставя безплатно, също и на разумна цена, така че потребителите да бъдат насърчавани да изберат ремонт.

Правителствата пък ще бъдат задължени да въведат поне една мярка за насърчаване на ремонта. Тя може да бъде ваучери за ремонт, информационни кампании, курсове за ремонт или подкрепа за ръководени от общността ремонтни пространства. Те ще получат правото, ако желаят, да намалят ставката на ДДС върху ремонтните услуги.

Освен договарянето с оторизирани сервизи или поддържането на собствени производителите ще бъдат задължени да предоставят информация за резервни части. Тя ще трябва да бъде на техните  уебсайтове, както и да поддържат наличност от тях, за да бъдат ползвани от независими сервизи.

Предвижда се да бъде забранено използването на употребявани или 3D отпечатани резервни части от независими сервизи. Забранява на производителите да използват договорни клаузи, софтуерни и хардуерни техники, които възпрепятстват ремонта.

Влизането на директивата в сила ще се забави поне с 18 месеца, за да имат време националните парламенти да включат стандартите в местното законодателство.

- реклама -