Правната комисия подкрепи повторно Закона за съдебната власт и отхвърли ветото на президента

Правната комисия подкрепи с 15 гласа „за“ и 7 „против“ повторно Закона за съдебната власт.

Текстовете бяха приети на 3 септември, но част от тях президентът Румен Радев върна за ново разглеждане, налагайки поредното си вето.

Депутатите променят за втори път през тази година чл.28 от закона. През май т.г. пред Конституционния съд т.нар. „кариерни бонуси“ бяха атакувани от Върховния касационен съд със съображенията, че така се нарушават принципите за разделение на властите и за независимост на съдебната власт.

Държавният глава изтъква в мотивите за ветото, че и новата редакция на чл.28 продължава противоречието с конституционни принципи, включително с равенството и недопускането на привилегии, основани на лично или обществено положение (чл.6, ал.2 от Конституцията).

БСП припознаха изцяло мотивите на президента и припомниха, че преди двете редакции в закона е било посочено ясно, че членовете на ВСС се връщат в съдебната система на длъжността, която са заемали, след края на мандата им. По думите на Крум Зарков не е необходим т.нар. „кариерен бонус“.

Според Хамид Хамид от ДПС текстът всъщност ограничава възможността за кариерни бонуси и ВСС ще решава дали даденият бивш член на съвета отговаря на критериите и условията за съответната длъжност. Той възрази и на аргументите за намеса в съдебната власт и нарушаване принципа на разделение на властите чрез този текст от закона.

Втора точка от заседанието беше приемане на правила за условията и реда за предлагане на кандидат за нов председател на ЦИК. Народните представители приеха удължаване на срока за предлагане на кандидатури, след като до момента няма постъпило нито едно предложение кой да заеме поста.

- реклама -