Правна комисия Закон за банковата несъстоятелност, СТБ вето, президент

Правната комисия обсъжда промените в Закона за здравето

Предложените от кабинета промени в Закона за здравето влизат за обсъждане в парламентарната Комисия по правни въпроси. С тях правителството набелязва основните мерки срещу разпространението на коронавируса и преодоляването на икономическите последици от него след края на извънредното положение, обявено с решение на депутатите от 13 март. Срокът му изтича на 13 май, а кабинетът реши да не предлага неговото удължаване.

Промените дават възможност на министъра на здравеопазването директно да разпорежда противоепидемичните мерки на територията на страната, както и да предвижда условията и редът за задължителна изолация на болни от заразни болести, на заразоносители, на контактните с тях лица и на хората, които са влезли на територията на страната от други държави.

Здравният министър ще може да определя мерките общо за страната или за конкретен регион, ако това се налага.

С цел избягване на събирането на едно място на големи групи ученици управляващите предлагат през учебната 2019/2020 година в края на ІV и Х клас да не се провежда национално външно оценяване.

Промените предвиждат и прецизиране на сроковете за социално-икономически, финансови и здравни мерки за преодоляване на последиците от разпространението и заразата.

- реклама -