Правителството ще стимулира наемане на работна ръка от страни извън ЕС

Процедурата за достъп до пазара на труда на работници от държави извън ЕС ще се облекчи за работодателите, без да се засягат правата на българските работници. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, които бяха приети от правителството.

Според новите разпоредби от работодателите ще се изискват по-малко документи, когато искат разрешение да наемат чужденци.

За тях отпада задължението да представят в Агенцията по заетостта документи за регистрация на фирмата, единен идентификационен код и удостоверение за актуално състояние.

Необходимата информация ще се набавя по служебен път.

Промените ще намалят административната тежест за работодателите при наемането на работници от трети държави.

Преди седмица вицепремиерът Валери Симеонв обеща удължаване и на валидността на „синята карат“, с която се наемат висококвалифицирани специалисти.

Много сектори у нас изпитват затруднение при намирането на специалисти и облекчението ще им помогне да наемат работници от чужбина.

Работодателите традиционно наемат работници от Русия, Македония, Корея, Китай.

Най-голям е недостигът в туристическия бранш и строителството.

- реклама -