анитерористичния закон

Правителството прие антитерористичния закон, праща го в парламента

Правителството одобри на днешното си заседание широко обсъждания Закон за противодействие на тероризма.

Той определя изцяло нова роля на Въоръжените сили, които също ще бъдат включени в борбата с тероризма и неговото предотвратяване.

Законът предвижда в случай на терористичното нападение Армията и МВР да действат като на война. Полицаите, военните и ДАНС ще имат право да влизат навсякъде, да налагат крайни мерки, а дори и да разрушат имущество. В закона е записано, че всеки е задължен да „понесе ограниченията, произтичащи от мерките“ и да „оказва съдействие, да не пречи и да не възпрепятства участващите в операцията“.

Освен това ще имат право да вземат всяко превозно средство без дипломатически коли.

Ще ни подслушват ли?

Един от най-спорните моменти в закона е, че той може да върне една порочна практика – незаконното и безконтролно подслушване. В момента заподозрените в тероризъм могат да бъдат слушани от шест месеца до една година. Този срок се удължава на 2 години с възможност за още една.

На заподозрените в тероризъм ще се забранява достъп до интернет и притежанието на повече от един телефон, предвижда антитерористичния закон. Службите ще могат да им отнемат личните документи и да откажат издаването на нови.

Антитерористичният закон определя три нива на заплаха от терористичен акт и четири нива на готовност на компетентните органи за противодействие.

В ДАНС ще бъде създаден Национален контратерористичен център, който денонощно ще предоставя информация на компетентните органи и структури, необходима за предотвратяване и пресичане на заплахи от тероризъм.

- реклама -