Лиляна Павлова глоби винетки ремонти виадукт тапи

Отпускат авансово 22,8 млн. лв.за автомагистрала „Хемус“

Правителството в оставка осигури допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в размер на 22 880 400 лв.

Те са за авансово финансиране на доизграждането на автомагистрала „Хемус“

Завършването на „Хемус“ един от основните приоритети в програмата на правителството като ключов проект за развитието на Северна България.

Автомагистралата е предвидена да свързва столицата с пристанище Варна, което е с определящо място в Черноморската икономическа зона. Трасето на аутобана е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново.

Очакваната дължина на магистралата е около 420 км

Неизградената част от нея е с дължина около 250 км. Според Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в България 2016-2022 г., доизграждането на АМ „Хемус“ ще изиграе изключително важна роля при изпълнението на Национална програма за развитие на България 2020.

Проектът ще допринесе за ефективната модернизация и развитие на транспортната инфраструктура и особено развитието на пристанище Варна. Фокусът е върху изграждането, модернизацията и развитието на пътна и логистична инфраструктура.

Те са част от европейските транспортни коридори

Доизграждането на „Хемус“ е от изключителна значимост за икономическото и социалното развитие. Тя ще стимулира заетостта и създаването на икономически растеж чрез осигуряване на ефективен достъп и подобрени връзки в рамките на България и през нейните граници. То ще позволи подобряване на социално и териториално сближаване. Очаква се повишаване на безопасността на участниците в движението, намаляване на времето за пътуване при трансгранични и междуградски пътувания.

- реклама -