анитерористичния закон

Правителството обсъжда Закона за противодействие на тероризма

Правителството ще обсъди проекта за Закон за противодействие на тероризма. Това ще стане след като вчера Съветът по сигурността към Министерския съвет одобри проектозакона.

Законопроектът определя три нива на заплаха от терористичен акт и четири нива на готовност на компетентните органи за противодействие.

Националният контратерористичен център се разполага в ДАНС и предоставя информация на компетентните органи и структури, необходима за предотвратяване и пресичане на заплахи от тероризъм, в непрекъснат денонощен режим.

Регламентира се и участието на Въоръжените сили в противодействието на тероризма и в преодоляването на последиците от терористични актове. Определят се функциите на местните органи и структури в този процес.

В отделна глава е регламентирана превантивната дейност. Тя включва анализ и оценка на рисковете, сътрудничеството и обмена на информация с компетентните органи на други държави и организации, изготвяне на планове на различни нива за противодействие на тероризма.

При нужда антитерористите ще разполагат с всяко помещение и жилище, от което имат нужда. Могат дори да го повредят и унищожават. Освен това имат право да вземат всяко превозно средство без дипломатически коли.

На заподозрените в тероризъм ще бъде забранено да сменят местоживеенето си, посещенията на определен места и обекти, достъпа до интернет, контакти с определени лица.

Един от най-спорните моменти в закона е, че той може да върне една порочна практика – незаконното и безконтролно подслушване. В момента заподозрените в тероризъм могат да бъдат слушани от шест месеца до една година. Този срок се удължава на 2 години с възможност за още една.

Допуска се и обявяването на извънредно положение с решение на Народното събрание или с указ на президента на Република България. Целта е да се даде предимство на спасяването на човешкия живот и здраве.

Законопроектът предвижда също обезщетяване на физическите и юридическите лица при реално причинени имуществени вреди при извършване на действия за предотвратяване на терористичен акт.

 

- реклама -