Правителството решава да има ли ГКПП Крушари-Добромир

персонална пенсия НСТС закон за корпоративното данъчно облагане Закон за хората с увреждания петролна и газова асоциация, цени , горива, протести Борисов кворум Атака Сидеров Първанов Колева Европейски орган по труда

На редовното си заседание Министерския съвет ще разгледа решение за откриване на граничния пункт по границата ни с Румъния Крушари-Добромир.

Новият пункт до село Северняк, област Добрич, по споразумение с румънската страна, ще работи от 8 сутринта до 20 часа вечерта и през него ще преминават автомобили с тегло до 3,5 тона.

Крушари се намира на 32 км от областния център Добрич, на 85 км от Варна, на 70 км от Балчик и от Силистра. На север граничи с Република Румъния. Общината е малка, слабо населена, отдалечена от големите пазарни центрове и остава встрани от основни транспортни коридори. Предстоящото изграждане на гранично-пропускателен пункт при село Северняк е фактор, който се очаква да повлияе върху затвореността, да подобри транспортния достъп и да създаде шансове за развитие.

Правителството ще обсъди днеси  промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Ще бъде прието и постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието и постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2018 г.

На заседанието кабинетът ще одобри и раздаването още пари по бюджетите на редица министерства – допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката, допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, допълнителни разходи и/или трансфери по бюджета на МВР за 2018 г., както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието.

С друго решение кабинетът ще одобри допълнителни трансфери за 2018 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.