саниране, програма финансиране правителство народно събрание

Правителството иска от НС да одобри още 1 млрд. лева за саниране

До края на годината ще бъдат разплатени близо 400 млн. лева

Правителството одобри доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

С решението се прави и предложение до Народното събрание да подкрепи продължаването на изпълнението на програмата и действията на Министерския съвет за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лева.

Прогнозните данни за изпълнението на програмата до края на 2016 г. на база изготвен анализ и предоставени данни от Българска банка за развитие (ББР) показват, че прогнозна стойност на сключените анекси към 31 декември 2016 г. ще достигне 953 072 604,35 лева. А а тази на сумите, които ще бъдат разплатени към 31 декември 2016 г., ще е в размер на 391 354 454,61 лева. Разчетите сочат, че са достигнати границите, до които ББР може да поема ангажименти за плащане, поради което се пристъпва към увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв.

Мотивите

Сред мотивите за продължаване на програмата са:

  • стабилната нормативна осигуреност на национално и на европейско ниво;
  • реална стъпка за нова инвестиционна политика за енергийна ефективност на сградите в България;
  • енергийни спестявания с дългосрочен ефект и за цялостни технически решения за обновяване на жилищните сгради в България. Мярка с национален мащаб, чрез която възможностите за финансиране достигнат до частните собственици в жилищните сгради на цялата територия на страната и др.
- реклама -