правителството

Правителството актуализира плановете за функциониране на държавата при война

Българското правителство е приело Директива за привеждането на страната в готовност за работа във военно време. Това става ясно от справка в Правно-информационната система на Министерски съвет.

Съдържанието на документа за функциониране на държавата в състояние на война е “секретно”. Приемането на решението вероятно е станало по време на закритата част на последното правителствено заседание или е взето “на подпис” ден по-късно- 13 или14 юли.

С правителственото решение на практика се актуализира готовността на държавата за работа във военно време, с цел привеждането й към новите реалности.

Документът предвижда до три месеца министърът на отбраната трябва да внесе за приемане от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет Указания по прилагане на новоприетата Директива.

За същия срок трябва да бъдат разработени и планове за привеждане в готовност за работа във военно време.

В срок от една година държавните органи, общините и организации с възложени военновременни задачи, трябва да разработят планове за привеждане на структурите си във военно време.

- реклама -