Правата ни в жегите: работодателят е длъжен да ни осигури прохлада

Работниците имат права и в жегите. Така например, според българското законодателство, работодателят е длъжен да ни осигури прохлада. Това е само една от мерките в нормативната уредба на страната, описани от pariteni.bg.

Високите температури могат да засегнат работниците в почти всеки сектор. Но най-застрашени са тези, които се трудят на открито – в селското, горското стопанство, строителството,

работещите в спешна помощ и здравните работници.

Те трябва да са с променлив график, за да избегнат периодите през деня с висока температура. Работещите на закрито също могат да бъдат изложени на риск. Особено ако са в топлинно интензивни индустрии или извършват физическа работа. За това алармират от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

В същото време в законодателството ни няма регулиране и определени температурни граници за работа на открито.

КНСБ напомня, че всички работници имат право на среда,

в която рисковете за тяхното здраве и безопасност са правилно контролирани,

а температурата на работното място е сред тези, които работодателите трябва да оценят и да предприемат съответните мерки.

Екстремните горещини могат да причинят сериозни здравословни проблеми, като топлинно изтощение, топлинен удар, рабдомилиоза,

топлинен синкоп, топлинни обриви и други заболявания, свързани с топлинен стрес.

В България изискванията към работните места във връзка с микроклимата са подробно описани в Наредба № РД-07-3. Тя е от 18.07.2014 г. и за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

При работа на открито работодателят е

длъжен да се съобразява с подадените червени и жълти кодове

за опасни метрологични условия – вятър, висока температура, дъжд, мъгла. Да прецени доколко неблагоприятните климатични въздействия могат да застрашат живота и здравето на работниците. И да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, тип работа, която е по-безопасна при дадени условия. Подходящи лични предпазни средства, да осигури помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма. При опасно високи температури работата на открито се преустановява.

Мерките, описани в Наредба № РД-07-3, са следните:

– Създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, включително осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
– Създаване на подходяща организация на работните места;
– Осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;

– Осигуряване на подходящо работно облекло;
– Осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
– Достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности. За възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
– Осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
– Осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ. Както и подходящо транспортиране на работещите с

внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В закрити помещения оптималната температура през топлия период трябва да бъде между 18 и 25 градуса. Допустимата температура през лятото на работните места не може да бъде над 28 градуса. В Наредбата са определени и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса.

 

- реклама -