Симеонов Ангелкова плаж промяна статут кадастър Министерство на туризма заведения Симеонов проверки

Позиция: Министерството на туризма има право да иска актуализация на кадастралните карти, за да управлява плажовете

Министерството на туризма не продава плажове, а ги управлява и за да го прави, е поискало актуализация на кадастралните карти.

Това заявяват от министерството на Николина Ангелкова по повод публикации в социалната мрежа и медии.

По-рано днес вицепремиерът Валери Симеонов обвини Ангелкова, че иска да извади 20 декара плаж от изключителната държавна собственост, за да бъде прекатегоризирана като частна. Цялото твърдение можете да видите по-долу:

В отговор от Министерството на туризма обявиха, че ведомството няма право да продава плажовете, а само да ги управлява, като ги отдава под наем или на концесия съгласно закона. Министерството на туризма е оправомощено да изиска изменение на кадастралните карти на плажовете. Това задължение е вменено със закон на министъра.

Именно такава процедура за съответствие на специализираната с кадастралната карта е стартирала за морски плаж „Слънчев бряг-юг“ поради обстоятелството, че са налични специализирани карти, които са по–актуални от кадастралните.

Специализираните карти се изготвят от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

За отдаването под наем и на концесия на обекти изключителна държавна собственост, каквито са морските плажове, е много важно за правилното провеждане на процедурите и съставянето на коректни документи от страна на Министерството на туризма то да разполага с актуални данни.

Затова Министерството на туризма изисква да бъдат актуализирани кадастрални картите в съответствие със специализираните. Обикновено кадастралните карти датират от 2005 г., а специализираните карти са изменени около 2015 г. и отразяват доста по-точно обективното състояние на морския плаж, заявяат от МТ в съобщение до медиите.

- реклама -