сн. БГНЕС

Повече безработни са започнали работа през януари, в сравнение с декември

През януари броят на започналите работа регистрирани безработни достигна 14 305, което е с 2 052 повече в сравнение с последния месец на изминалата година, съобщават от Агенцията по заетостта.

Общо 272 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. 82.4 на сто от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 23,8 на сто, следвани от търговията – с 17,6 на сто, държавното управление – 7,2 на сто, строителството – 5,5 на сто, и др.

Общо 2 514 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през януари – 69 по програми и мерки за заетост и 2 445 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Схемата „Заетост за теб“ по ОПРЧР, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 9 590 души, като само през януари са сключени трудови договори с нови 2 768 безработни.

безработни МТСП програми

Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрирана безработица в страната през януари, когато поради сезонните особености традиционно се отбелязва и най-високата месечна безработица, е 7 на сто. Спрямо предходния месец се наблюдава увеличениеот 0.3 на сто в стойността на показателя, а ръстът на годишна база е с 0.7 процентни пункта.

В края на януари регистрираните безработни в бюрата по труда са били 229 750, което е с 9 458 души повече от декември. На годишна база увеличението е с 24 426 души. Въпреки наложеното затваряне поради втората вълна на Ковид кризата, през месец януари не се наблюдава съществен ръст на дневния ход на новорегистрираните безработни.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 35 026 безработни , като броят им, въпреки кризата, е само с 1 318 повече от броя на новорегистрианите през януари 2020 г., допълват от АЗ. Освен тях, други 488 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като „60/40“ и „80/20“ (проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ по ОПРЧР), продължават да работят за запазване на заетостта, като през месец януари над 145 000 заети са били компенсирани по тези мерки.

Мярката „Запази ме“, финансирана по ОПРЧР и финансовия механизъм React-EU, за компенсиране на заетите в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури през месеца средства на близо 40 000 заети.

Въпреки наложения втори „локдаун“ пазарът на труда продължава да търси работна сила. Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 11 378. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (34 на сто), следват държавното управление (12.6 на сто), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.4 на сто), административните и спомагателните дейности (8.8 на сто), строителството (4.8 на сто) и образованието (4.8 на сто).

Най-търсените професии през месецa са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; стопански и административни специалисти; продавачи; специалисти в спедиция и обработка на товари; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; персонал осигуряващ сигурност и защита; монтажници и др.

- реклама -