Иванка Стефанова близнаци настаняване

Пострадалите близнаци от Пловдив ще бъдат настанени в приемно семейство

Иванка Стефанова, майката на Габриела и Стефан, тригодишните близнаци, които бяха приети в болница в тежко физическо състояние, е дала съгласие те да бъдат настанени в приемно семейство или в ЦНСТ с медицинска грижа.

Това е станало след разговор на служители на Дирекцията по социално подпомагане /ДСП/ – Пловдив с нея.

Това съобщава БТА.

Стефанова е подала заявление за ползване на социални услуги за повишаване на родителския капацитет. Тя изявява своето желание да поддържа контакт с децата си. В тази връзка тя ще бъде насочена към социална услуга, където ще получи психологическа, юридическа и социална подкрепа.

Майката е подала и декларации за подпомагане по чл. 16 от Закона за социалното подпомагане и е била консултирана да се регистрира в Бюрото по труда като Дирекция „Социално подпомагане“ ще се обърне към Община Пловдив и Бюрото по труда за съдействие за намиране на работа.

Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив смята, че децата са неглижирани, недохранвани, което е форма на насилие, за което Иванка Стефанова не си дава сметка. Според нея, тя се е грижила добре за децата си с финансовия ресурс, с който е разполагала. Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив ще се свърже с БЧК и неправителствени организации, които имат готовност да помогнат. Проведен е бил и разговор с бабата на близнаците Брандийска, която е подала заявление за настаняване на децата при нея.

След направеното проучване от страна на социалните работници става ясно, че към настоящия момент е неподходящо настаняването на децата в семейството на Брандийска. Тя ще бъде придружител на децата до изписването им като за това е дала изричното си съгласие. Съгласие за това е дала и майката на близнаците.

През следващата седмица директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ подпомагане Надя Танева ще даде изявление във връзка с работата по случая. Майката на близнаците Иванка Стефанова е подала заявление на осн. Чл. 11а от Закона за закрила на детето, че не желае децата ѝ, както и самата тя, да бъдат снимани и коментирани в медиите. В тази връзка не могат да бъдат изнасяни данни и факти, освен когато Дирекция „Социално подпомагане“ сметне за нужно да информира обществеността за действията на социалните работници и предприетите мерки по случая.

 

- реклама -