реформа

Постигнато е споразумение за исканата от Франция трудова реформа

Страните от Евросъюза постигнаха споразумение за исканата от Франция реформа на директивата за командированите работници. Това съобщи еврокомисарят по социалните въпроси Мариан Тисен след заседание на министрите на труда в Люксембург.

Договорено е максималният период на командироването да бъде 12 месеца

То ще може да бъде удължено с още 6 месеца по решение на работодателя.

От българска страна участие в срещата взе министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

В изказването си по време на заседанието той заяви, че в основата на позицията на България по темата винаги е стояло желанието, от една страна, да бъдат защитени правата и интересите на командированите работници, а от друга, да се гарантира възможността на предприятията да участват активно и да са конкурентоспособни при предоставянето на услуги в рамките на вътрешния пазар на ЕС, при спазването на ясни и прозрачни правила.

Министър Петков подчерта и необходимостта от намирането на адекватно решение на въпроса, свързан с прилагането на директивата в сектора на международния автомобилен транспорт, без да се нарушава конкурентоспособността в тази икономическа сфера.

След продължителни дискусии предложението за постигане на общ подход по предложените промени беше прието от държавите членки. В него се предвижда временно изключване на прилагането на директивата за сектора на международния автомобилен транспорт до приемане на специалното европейско секторно законодателство, което да отчете спецификите на този вид дейност.

Предвижда се още и намаляване на срока на дългосрочно командироване от 24 на 12 месеца, но с възможност за удължаване до 18 месеца, както и задължение за заплащане на възнаграждение, съобразно законодателството на приемащата държава вместо минимални ставки. Работата по директивата продължава, като предстои провеждане на преговори между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия.

- реклама -