Поскъпват нощният ток и достъпът до мрежата

Цените на тока, предложени от електроразпределителните дружества, се увеличават в рамките на няколко процента,

но скритите лимонки са в увеличението на услугата достъп до мрежата и при нощния ток.

Това се вижда от публикуваните предложения за цени от 1 юли тази година на дружествата в сектора на страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Първоначално новите цени бяха скрити за аудиторията, като вместо цифри имаше хиксове, но след намесата на омбудсмана те бяха разкрити.

Ако вземем само цените, касаещи битовите потребители, се вижда, че поисканото увеличение не е нищожно.

Така „Електроразпределителни мрежи (ЕРМ) Запад“ е предложило цената за достъп за битовите потребители да се увеличи с 13,58 на сто, а за пренос ниско напрежение да се увеличи с 4,51%.

Отделно „Електрохолд Продажби“ иска запазване на дневния ток, но увеличение с 56% на нощния.

Предложението на „Електроразпределение Юг“ е цената на достъп за битовите потребители да се увеличи с цели 334%. „ЕВН Електроснабдяване“ обаче запазва същите цени за дневния и нощния ток. „Електроразпределение Север“ е предложило увеличение на цената на достъп за битовите потребители с цели 182%. Намаление пък са предложили от „Енерго Про“.

- реклама -